Články a knihy

Kagan & jeho bek

Přešlo už více než osmdesát let od té doby, kdy se v důsledku bolševického
převratu moc v Rusku ocitla v rukou židovské menšiny. Mnozí
doteď nechápou, jak se vůbec něco takového mohlo stát v mnohamilionovém
pravoslavném Rusku.

Kniežatá zloby

Za posledných približne sto rokov, kedy sa Európania začali po prvýkrát zoznamovať s obsahom Protokolov siónskych mudrcov, celých štyridsať päť rokov nemala mladá generácia Čechov a Slovákov možnosti čítať tento dokument. Knižné vydania z predvojnového a vojnového obdobia boli systematicky ničené a nové edície boli zakázané.
Spor autentičnosť Protokolov sa stal v dnešných dňoch úplne bezpredmetným, pretože program sa krok za krokom uskutočňuje, a je, podľa židovskej mienky, pred dovŕšením.

Ľudovít Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti

Napriek tomu, že sa to zdá byť neuveriteľné, jedno z kľúčových diel modernej slovenskej kultúry
— Štúrovo Das Slawenthum und die Welt der Zukunft — sa v slovenskom vydaní dostáva
do rúk odbornej, ale aj širšej kultúrnej verejnosti až dnes — jeden a pol storočia po svojom vzniku.
Pritom ide o dielo, ktoré malo preukázateľne podstatný vplyv na formovanie kultúrnej a politickej
identity slovenskej inteligencie.

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA

O autorovi

Martin Herzán – nezávislý výzkumník v oblasti skrývaných skutečností s publikační činností u nás i v zahraničí. Spisovatel a autor několika knih literatury faktu a filosofické literatury, básník, umělec. Ak. studium – Teologická fakulta, univerzita Č. Budějovice.
Bojovník za lidská práva, aktivista mnoha humanitárních organizací a reprezentant demokratických norem.
Od ledna roku 1997 do září 2000 předseda -International Commission of Conscience- /Mezinárodní komise svědomí/ - mezinárodní organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti a ochranu lidských práv. Od října 2000 pracuje jako -Komisař pro lidská práva- .
Dlouhou dobu se zabývá problematikou globalizace světa pod jednu ústřední světovládu a páchaných i připravovaných zločinů proti demokracii, svobodě obyvatel a lidským právům. O tom je ostatně i tato kniha, která otevřeně a bez cenzury informuje o věcech, které jsou veřejnosti mnohdy záměrně tajeny.
Ing. Antonín Pavlík