Aktuality

SRBSKÝ VLADYKA ATANASIJE (JEVTIČ) NA SLOVENSKU

Veľkým Božím požehnaním pre celé Slovensko bola návšteva významného srbského teológa, patrológa, historika a liturgistu vladyku Atanasija (Jevtiča), duchovného syna prep. Justína Popoviča, ktorý v 30. rokoch 20. stor. pomáhal organizovať Pravoslávne cirkevné obce vo vtedajšej Podkarpatskej Rusi a na Slovensku. Vladyka Atanasije prišiel na Slovensko kvôli oslavám 90. výročia od návratu obyvateľov Osadného k Pravoslávnej viere a popri tom navštívil aj mnohé naše svätyne a chrámy po celom východnom Slovensku.