Odpoveď sv. starca Paisija Svätohorca protestantovi

Jedného letného dňa v roku 1991 na nádvorí kélie starca Paisija bolo veľa pútnikov. Medzi nimi bol Grék, ktorý žije v Nemecku. On sa ako horlivý protestant obrátil ku starcovi:

- Vy, pravoslávni, a hlavne tu na Svätej Hore, uctievate Pannu Máriu ako Boha, zabúdajúc, že to bola len obyčajná žena. Tiež sa klaniate (uctievate) ikonám, a veríte, že môžu robiť zázraky! A ešte horšie je to s pozostatkami (ostatkami) svojich svätých. Aj keď sú tieto v rôznych štádiách rozkladu, vy, nepohŕdajúc nimi, ich bozkávate! To všetko ukazuje, že vy, pravoslávni, ste vo veľkom omyle!


Vtedy starec, po vzore svätých otcov (pravoslávnej) Cirkvi, prijímajúcich ponižovanie a ohováranie bez námietok, no herézam oponujúcim až do smrti, prísnym hlasom povedal heretikovi-protestantovi:

 

- Čo ti mám povedať, biedny? Ty nie si na vine za hanebné slová, ktoré hovoríš, na vine je tvoja matka, ktorá ťa takto vychovala!

 

Počujúc slová starca o svojej matke, spupný protestant podráždene odpovedal:

 

- Hej, mních, o mojej mame sa nezmieňuj svojimi ústami, ty nie si hodný sa s ňou porovnávať!

 

Nezastrašený starec, ako by čakal, že počuje práve toto, odpovedal:

- Vidíš, ako si sa urazil, keď som sa dotkol svojej matky! A náš Pán, a my pravoslávni, či sa nemáme urážať, keď počujeme, ako si ty zlorečil na našu Matku - Bohorodičku?

 

A ešte sa ťa na niečo spýtam. Ak ťa tvoja matka poprosí niečo urobiť, a ty to môžeš vykonať bez ťažkostí, či budeš súhlasiť to vykonať alebo nie?

 

- Samozrejme, že súhlasím a vykonám to! - odpovedal protestant.

 

- Tak je to aj s Prečistou: my žiadame Matku Božiu, ktorá je Zástupníčka a Orodovníčka ku svojmu Synovi a nášmu Pánovi, aby nás zachránil.

 

Ale povedz mi, prosím, ešte niečo: máš u seba doma nejaké fotky rodičov, bratov a sestier, manželky, deti, svojich priateľov?

 

- Samozrejme, že mám!

 

- Tak aj my, nemajúc žiadnych "fotografií" nášho Otca - nášho Pána, našej Matky - Bohorodičky a naša bratov - svätcov a mučeníkov, pozeráme sa na ich ikony a spomínajúc ich, žiadame o ich pomoc. A čím vrúcnejšie, hľadiac na ikony svätých, ich prosíme, tým viac nám pomáhajú.

 

A ako sú aj samotné telá svätých plné Božej blahodate, my, bozkávajúc ich sväté ostatky (relikvie), tiež prijímame od nich silu blahodate. V prípade, že svätému bolo dopriate mať nerozkladajúce sa ostatky, tým väčšiu má blahodať. A my, klaňajúc sa jeho svätým močšiam (ostatkom), túto blahodať prijímame!

Protestant nemohol nijako argumentovať, a odišiel preč vo veľkom zadumaní. A starec, ako vždy v takýchto prípadoch, začal sa modliť, aby Všeblahý Boh aj tomuto človeku pomohol nájsť správnu cestu ku spáse.

 

www.vk.com

Preložil BŠ