Kniežatá zloby

Za posledných približne sto rokov, kedy sa Európania začali po prvýkrát zoznamovať s obsahom Protokolov siónskych mudrcov, celých štyridsať päť rokov nemala mladá generácia Čechov a Slovákov možnosti čítať tento dokument. Knižné vydania z predvojnového a vojnového obdobia boli systematicky ničené a nové edície boli zakázané.
Spor autentičnosť Protokolov sa stal v dnešných dňoch úplne bezpredmetným, pretože program sa krok za krokom uskutočňuje, a je, podľa židovskej mienky, pred dovŕšením.
Vnímavý a pozorný čitateľ si tento názor urobí sám. Preto som sa vzdal akéhokoľvek komentára.
Robert Helebrandt

 

Stiahnuť knihu v PDF