Modlitby

Modlitba blaženého Augustína

       „Ty si môj Christos, Otec môj svätý, Boh môj milostivý, Kráľ môj jediný, Pomocník môj najlepší, Milý môj najkrásnejší, Chlieb môj živý, Kňaz môj naveky, môj Vodca do vlasti, Svetlo moje pravé, Sladkosť moja svätá, Cesta moja priama, Múdrosť moja najjasnejšia, Prostota moja rýdza, Svornosť moja pokorná, Stráž moja úplná, Podiel môj dobrý, Spása moja večná. Christe Isuse, milovania hodný Pane, načo som miloval, prečo som žiadal po celý svoj život niečo okrem Teba, Isusa, Boha svojho?

Modlitby 3

 

RANNÉ A VEČERNÉ MODLITBY

V Mene Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen.

Pane Isuse Christe, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym (3x)

Pane Isuse Christe, Syn Boží, na prosby Tvojej Najčistejšej Matky a všetkých svätých, zmiluj sa nad nami. Amen.

Modlitby 2

 

Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť. (blažený Augustín) 

V mene Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen.

Pane Isuse Christe, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym (3x)

Pane Isuse Christe, Syn Boží, na prosby Tvojej Najčistejšej Matky a všetkých svätých, zmiluj sa nad nami. Amen.

Modlitby 1

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na vytvorení ktorého sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.

Nech ich ako aj vás všetkých spasí Boh.

 

 

Prosím ťa, prečo sa červenáš a hanbíš sa povedať svoje hriechy? Či vari hovoríš človeku, aby ťa za to potupil? Či azda vyznávaš spolubratovi, aby ich vyniesol na verejnosť? Ukazuješ svoje rany tomu, ktorý je Pán, ktorý sa stará o teba, ktorý je ľudský, ktorý je lekárom. (sv. Ján Zlatoústy) 

 

 

MODLITBY PRED SVÄTOU SPOVEĎOU

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, Ktorý si všade a všetko napĺňaš, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.