Proroctvo sv. Nifona Konstantského

Ku koncu tohto sveta nebudú chýbať proroci Pána Boha, ale ani sluhovia Satana.
Ale v posledných časoch tí, ktorí budú verne slúžiť Bohu, sa budú skrývať pred ľuďmi a nebudú konať vo svojom prostredí znamenia a divy ako v terajšej dobe, ale budú chodiť po ceste činnosti spojenej s pokorou a v kráľovstve Božom budú väčší než otcovia,
ktorí boli oslávení znameniami.
Pretože v tejto dobe nikto nebude konať pred očami ľudí zázraky, ktoré by zapaľovali človeka a inšpirovali ho, aby sa horlivo usiloval o asketický boj...
Mnohí posadnutí nevedomosťou padnú do priepasti, lebo zablúdia na širokej, priestrannej ceste.


Proroctvo sv. Nifona Konstantského, Cyprus